כלים למתווך המקצוען

הפקת דוח ניתוח שוק השוואתי מותאם לנכס או מתענין.

תצוגה מרהיבה וברורה של מחיר הנכס ביחס לנכסי עבר שנמכרו ומחיר הנכס ביחס לנכסים בהווה.

CMA-report