יומן אישי

צור משימות הקשורות ללקוחות קונים/שוכרים ובעלי נכסים שבאחריותך, 

נהל משימות אלו על פי לו"ז יומי/שבועי/חודשי ועקוב אחר ביצוען.