כדי להיות הכי טובים הוספנו גם מאגר עסקאות מראשות המיסים,

מאגר דירות בבלעדיות מתווכים (MLS)

ומאגר דירות מתווכים כללי.